Sataman käyttäytymissäännöt

 

Liitteestä löytyy ohjeita lastauslaiturin käyttöön puutavaran lastauksessa

 Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin tietojen oikeellisuus perustuu täysin osuuskunnan jäsenten antamiin tietoihin. On ensiarvoisen tärkeää, että jäsenet ilmoittavat kaikki omistusmuutokset , osuuden siirrot uusille jäsenille, osoitemuutokset , sähköpostiosoitteet jne rekisteristä vastaavalle Aila Junttilalle kirjallisesti : sähköpostilla aila.junttila@hotmail.fi tai kirjeellä Aila Junttila Kyyhkyrinne 5 A as 2 01450 Vantaa.

 

Ajonopeudet satama-alueella

Satama-alueella on ajettava alhaisella nopeudella ja vältettävä aallonmuodostusta. Aallokko rasittaa ponttonilaitureita ja veneiden kiinnityksiä. Suuret ajonopeudet voivat myös aiheuttaa vaaratilanteita muilla veneilijöille, varsinkin jos kaikki ajavat liian suurilla tilannenopeuksilla.

 

Satama-alueen siisteys

Sataman ylläpito ja siisteys on yhteinen asiamme. Osakkaiden tulee huolehtia itsenäisesti parkkipaikkansa siisteydestä. Ja luonto on ahkera pukaten joka kevät vesakkoa parkkipaikoille. Kukin huolehtikoon oman parkkipaikkansa vesakkojen raivaamisesta vuosittain.

 

Jätehuolto

Osuuskunta tekee yhteistyötä Hirvensalmen kunnan kanssa jätehuoltoasioissa. Jokainen sataman auto- tai venepaikan lunastanut käyttäjä, jonka vapaa-ajan asunto-osoite on Hirvensalmen kunnan alueella, on velvollinen liittymään myös kunnalliseen jätehuoltoon. Vuosittainen jätemaksu tulee jokaisen osakkaan maksaa Hirvensalmen kunnalle.

Tarkemmat ohjeet saa Hirvensalmen kunnan teknisestä toimistosta; 015-727 111.

 

Traileripaikat

Puomin takana olevan valvomattoman pysäköintialueen alussa vasemmalla puolella on traileripaikkoja, jotka ovat jäsentemme käytössä korvauksetta muutaman päivän tilapäissäilytykseen, kuten veneen vesillelaskun ja -noston ajaksi. Traileripaikkoja on kuitenkin käytetty pitkäaikaiseen trailerin säilytykseen, sitä varten ne eivät ole. Pidempiaikaisesta säilytyksestä tullaan perimään maksua.

 

Vahinkotapaukset ja ongelmatilanteet

Sataman valvontaan on asennettu 7 tallentavaa videokameraa, joiden tallenteita voidaan käyttää apuna varkaus- ja ilkivaltatapausten selvittelyssä. Osuuskunta ei kuitenkaan vastaa osuuskunnan alueella säilytettävän omaisuuden turvallisuudesta vaan osakkailla on oltava henkilökohtaiset vakuutukset omaisuudelleen.

Osuuskunnalla on Palvelusopimus paikkakunnan yrittäjän Tuukkalan Rakennusurakointi oy:n kanssa avun saamiseksi vahinko-/ongelmatilanteissa. Yritys on velvollinen antamaan pyydettyä apua aikakriittisissä tapauksissa mahdollisimman pian ja muussa tapauksessa pyynnön esittäjän kanssa sovittuna ajankohtana.

Palvelun yhteystiedot:

Marko Liukkonen, puh 050-3600341. Varahenkilö: Marko Rouhiainen 0500-655725.

Vahinkotapausten ja varkaustapausten käsittelyssä palvelun maksajana on selvityspyynnön esittänyt henkilö ja Tuukkalan Rakennusurakointi laskuttaa annetusta palvelusta sitä pyytänyttä henkilöä.

 

 

 

defaultutinen kuva

TIEDOTE SATAMAN KÄYTTÄJILLE

defaultutinen kuva

AUTOPAIKKOJA MYYNNISSÄ

defaultutinen kuva

Romunkeräyslava Mainiemessä

Jäsenten ilmoitukset