OHJEITA

Ajonopeudet satama-alueella

Satama-alueella on ajettava alhaisella nopeudella ja vältettävä aallonmuodostusta. Aallokko rasittaa ponttonilaitureita ja veneiden kiinnityksiä.  Suuret ajonopeudet voivat myös aiheuttaa vaaratilanteita muilla veneilijöille.

Satama-alueen siisteys

Sataman ylläpito ja siisteys on yhteinen asiamme. Osakkaiden tulee huolehtia itsenäisesti

parkkipaikkansa siisteydestä. Ja luonto on ahkera pukaten joka kevät vesakkoa parkkipaikoille. Kukin huolehtikoon oman parkkipaikkansa vesakkojen raivaamisesta vuosittain.

Jätehuolto

Osuuskunta tekee yhteistyötä Hirvensalmen kunnan kanssa jätehuoltoasioissa. Jokainen sataman auto- tai venepaikan lunastanut käyttäjä, jonka vapaa-ajan asunto-osoite on Hirvensalmen kunnan alueella, on velvollinen liittymään myös kunnalliseen jätehuoltoon. Vuosittainen jätemaksu tulee jokaisen osakkaan maksaa Hirvensalmen kunnalle. Tarkemmat ohjeet saa Hirvensalmen kunnan teknisestä toimistosta; 015-727 111.

Satamassa on keräyspisteet myös metallille, lasille, kartongille, pattereille, akuille ja jätepaperille. Hirvensalmen kirkonkylässä on sorttiasema jonne voi viedä mm muovijätteen.

Olisi suotavaa, että jätekeräykseen ei laiteta sinne kuulumatonta tavaraa kuten wc jätettä, huonekaluja ym. Huonekaluja ei myöskään saa jättää lojumaan jätesäiliön ulkopuolelle vaan ne on jaksettava kuljettaa sellaiselle sorttiasemalle , jossa on sekäjätteen keräys. Hirvensalmen sorttiasema ei ota vastaan huonekaluja.

Vahinkotapaukset ja ongelmatilanteet

Sataman valvontaan on asennettu  tallentavia videokameroita, joiden tallenteita voidaan käyttää apuna varkaus- ja ilkivaltatapausten selvittelyssä. Osuuskunta ei kuitenkaan vastaa osuuskunnan alueella säilytettävän omaisuuden turvallisuudesta vaan osakkailla on oltava henkilökohtaiset vakuutukset omaisuudelleen.