Osuuskunnan toiminta

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa satamaa sekä satamapalveluja Hirvensalmen Mainiemessä.

Mainiemen satama osuuskunnan toimintaa säätelee osuuskuntalaki ja osuuskunnan omat säännöt.

Osuuskunnan asioista päättää vuosittain toukokuussa pidettävä vuosikokous, joka myös valitsee osuuskunnalle päätöksiä toimeenpanevan hallituksen.

Osuuskunnan jäsen on velvollinen maksamaan maksuja osuuskunnan ylläpitokustannusten kattamiseksi sen mukaan kuin osuuskunnan kokous niistä tarkemmin vuosittain määrää. Osuuskunnan tavoite on siis taloutensa puolesta kattaa kustannukset eikä tuottaa voittoa.

Sääntöjen mukaan jokaisen jäsenen on ostettava yksi osuus osuuskunnasta ja maksettava osuusmaksu , joka on 75 euroa. Jäsenen erotessa osuuskunnasta osuusmaksu palautetaan eroavalle jäsenelle tai jäsen voi myös hoitaa eroamisen siirtämällä  ( = myymällä ) osuutensa oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle henkilölle.

Osuuskunnalla on auto-ja venepaikkojen hallinnan suhteen kahdenlaisia paikkoja:

1 Osuuden omistaja on maksanut paikasta liittymismaksun

Säännöissä todetaan

  • Osuusmaksun lisäksi suorittaa kukin jäsen jokaista erillistä venepaikkaa, autopaikkaa ja  autotallipaikkaa kohti liittymismaksun.
  • Liittymismaksun suuruuden määrää hallitus käyttäen perusteena yhtä liitäntää kohti  jakautuvaa osuutta sataman rakennuskustannuksista.
  • Liittymismaksua ei palauteta, mutta sen sijaan jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksulla  saamansa edut uudelle omistajalle tai haltijalle.

Autotallit, paikoitusalueiden  P1,P2,P4 autopaikat ja laituripaikat L1,L2,L3 sekä valvotut  maihinvetopaikat laiturin 3 vieressä ovat sellaisia. joista niiden  haltijat ovat maksaneet   liittymismaksun.  Näiden  paikojen haltijat voivat myydä (siirtää) paikkansa vapaasti markkinahinnalle  toiselle osuuskunnan jäsenelle.

Osuuskunnalla ei ole velvollisuutta lunastaa tällaista paikkaa jäsenen erotessa osuuskunnasta.

2 Osuuskunnan hallinnoimat paikat

Säännöissä todetaan myös:

  • Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista liittymistä ei peritä  liittymismaksua.

Paikoitusalueiden P3, P5 autopaikat, trailerpaikat, laituripaikat L4 ja L5   sekä valvomattomat veneiden maihinvetopaikat ovat sellaisia, joiden haltijat eivät ole maksaneet liittymismaksua. Jäsenen erotessa osuuskunnasta hän ei voi siirtää (myydä) käytössään olleen paikan  hallintaa  vaan osuuskunnan hallitus päättää kenen käyttöön paikka annetaan.